SUPERVISIETRAJECTEN

* Voorsupervisie voor de opleiding tot supervisor

* Supervisoren in opleiding (leersupervisie 1 of 2)

* Vaktherapeuten: registratietraject FVB/SRVB

* Supervisie in het kader van herregistratie AbvC

* Supervisie op eigen aanvraag in het kader van professionele ontwikkeling of     specifieke werkvragen