Werkwijze

Het reflecteren op de werksituatie staat centraal. Wanneer na een supervisiezitting weer ‘de werkvloer’ opgegaan wordt is er niet zelden sprake van een veranderde blik. Dit kan weer leiden tot meer inzicht en professioneler handelen. Binnen de les en (leer)supervisie situaties sluit ik in principe aan bij de leerstijl van studenten, supervisanten en supervisoren in opleiding. Ik ga ervan uit dat leren optimaal mogelijk is, als zowel cognitieve en creatieve vaardigheden worden aangesproken. Ik put daartoe mede uit mijn jarenlange ervaring als dramatherapeut. Binnen mijn visie op leren past een houding van optimaliseren en generaliseren van succeservaringen. Het uitgangspunt is het ontwikkelen van de eigen vaardigheden.

Gegevens van supervisanten worden niet gedeeld met derden.
Reflectieverslagen, per mail verzonden en door mij geprint, worden aan het eind van het traject aan de supervisant teruggegeven.

Alle berichten per mail van de supervisant worden door mij na lezing verwijderd.