• Supervisie is een vorm van begeleid leren. 
  • Als supervisor ga ik ervan uit dat bij leren in een supervisiesituatie niet alleen het  cognitieve niveau aangesproken wordt maar ook een actieve inzet van creatieve methoden leerrendement oplevert.

Workshop november 2018 Amersfoort

Bij voldoende belangstelling geef ik in november 2018 (datum volgt) een workshop voor (leer-)supervisoren rond het thema:   

" EEN VEILIG LEERKLIMAAT IN SUPERVISIE" .

Opgave en verdere informatie per mail (zie hieronder).