• Supervisie is een vorm van begeleid leren. 
  • Als supervisor ga ik ervan uit dat bij leren in een supervisiesituatie niet alleen het  cognitieve niveau aangesproken wordt maar ook een actieve inzet van creatieve methoden leerrendement oplevert.

                                                                        ‘Vertel maar...ik luister…’

                    Hoe creëer ik als supervisor  de voorwaarden voor een veilig leerklimaat?

                        Een ACTIEVE workshop voor ABVC -en LVSC geregistreerde supervisoren


        ACCREDITATIE  ABvC:                  8 PE punten

        ACCREDITATIE LVSC:                    2 PE punten

        Datum:                                                Vrijdag 3 november 2017 van 9.00-17.30 uur.

        Plaats:                                                 Bergkerk, Dr.A.Kuyperlaan 2, 3816 AJ te Amersfoort

        Route:                                                 www.bergkerk.nl (5 min. lopen van Station, beperkt parkeren)

        Kosten:                                               120 euro inclusief koffie, thee, lunch

        Aantal deelnemers:                           Maximaal 20

    

                                                                    Inhoud workshop:

    Een van de belangrijkste taken van supervisoren is een zodanig (veilig)klimaat in de zittingen  te scheppen     dat daarbinnen door de supervisanten optimaal geleerd kan worden.

    De lerende moet zich voldoende veilig voelen om ervaringen en kwetsbaarheden vanuit de dagelijkse     beroepspraktijk te delen en er op te kunnen reflecteren. In een groepszitting is dit zo mogelijk nog     belangrijker omdat hier ook van elkaar geleerd kan worden.

    Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een veilige leeromgeving?

    We werken in deze workshop rond de volgende onderwerpen:

    De rol en functie van de supervisor (in de rol van leerbegeleider): het begint bij ons! Belangrijk daarbij is de     eigen grondhouding en het vermogen om een goede luisteraar te zijn. Thema’s hierbij:  meebewegen,     compliance, verdragen, confrontatie door de supervisor. Aanmoediging en erkenning van de lerende(n);

    Regels en structuur in de zittingen;

    Communicatie tussen leerbegeleider en lerende(n). Thema’s hierbij: dialoog, open opstelling: ‘not knowing’,     vragen stellen, lichaamstaal.

    Werkwijze: Leren aan de hand van ERVAREN, DOEN, DENKEN EN EXPERIMENTEREN

    De workshop volgt de leercyclus van Kolb. Dat betekent vanuit een ervaring (creatieve oefening)

    reflecteren we deze, verdiepen we de reflectie aan de hand van theoriefragmenten over leren en gaan over     tot het uitproberen van  (nieuwe) interventies. Hierna staat ons de ervaring weer ter beschikking

    waarmee de leercyclus weer van voren af aan begint.

    De workshop kent individuele werkvormen alsmede werken in duo’s, subgroepen en plenaire momenten.

    Indien gewenst en tevoren opgegeven wordt er in de middag tijd ingeruimd voor behandeling eigen     casuïstiek workshopdeelnemers. Svp tevoren insturen naar onderstaand mailadres. Maximaal 1 A4.

    Na  afloop is er de mogelijkheid een eventuele vervolgworkshop te plannen.

    Opgave :

    Per mail en storting van 120 euro op NL38 TRIO 0390 9311 79 tnv G.Dijkhuizen Amersfoort ovv `Workshop     Veilig leerklimaat´. Opgave is definitief na storting kosten. Bij annulering tot 2 weken voor de     workshopdatum wordt het geld volledig teruggestort. Deelnemerslijst wordt vooraf per mail gestuurd.

    Na de workshop is er een handout beschikbaar van de oefeningen die gedaan zijn.

                                                        Kapelweg 72, 3818 BR Amersfoort

                                                        3818 BR Amersfoort

                                                        Tel : 033 - 4613024 / 06 - 47009986

                                                        Dijkhuizen100@zonnet.nl www.geriandijkhuizen.nl