• Supervisie is een vorm van begeleid leren. 
  • Als supervisor ga ik ervan uit dat bij leren in een supervisiesituatie niet alleen het  cognitieve niveau aangesproken wordt maar ook een actieve inzet van creatieve methoden leerrendement oplevert.

ANSE (Association National Organisations of Supervision and Coaching in Europe) bestond in 2017 alweer 20 jaar! Ter gelegenheid hiervan kwam het eerste (digitale) ANSE Journal uit.

Hierin o.a. een artikel over de ontwikkelde module: Diversity in Supervision en een column To feel safe......beiden van mijn hand.

Het Journal is terug te lezen bij: http://kloosterhof.m2.mailplus.nl/archief/mailing-338355.html

(dit eerste nummer is gratis)

Abonneren op het ANSE Journal is mogelijk voor 6 euro per jaar via uitgever Kloosterhof.

Namens de LVSC ben ik betrokken bij de inhoud van het Journal. Engelstalige artikelen zijn welkom voor het volgende nummer in 2018 met als thema Supervisie en politiek. Graag contact met mij opnemen: dijkhuizen100@zonnet.nl